Kategorie

Reklamacje

Podstawą przyjęcia reklamacji jest odesłanie reklamowanego towaru na adres Sklepu. W miarę możliwości należy załączyć dowód zakupu oraz pisemne oświadczenie.

Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Sklep nie udziela innych dodatkowych gwarancji.

W przypadku zasadnej reklamacji, Sklep zwróci kupującemu koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru.

Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru do Sklepu.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Sklep ma jednak prawo niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Zwrot ceny, którą Klient uiścił w momencie zakupu, odbywa się w tej samej formie, w jakiej Klient dokonywał płatności, w szczególności jeżeli płatność odbywała się kartą płatniczą, zwrot ceny sprzedaży nastąpi na tą samą kartę płatniczą.

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. 

Zwroty (prawo odstąpienia od umowy)

Klient ma prawo odstąpić od umowy (zwrócić zakupiony towar) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować Sklep (e-mailem lub telefonicznie) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Odzież powinna być w szczególności czysta, niezniszczona i nie nosząca śladów zmian ani przeróbek. Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

W przypadku nie odebrania przesyłki za pobraniem, klient jest zobowiązany zwrócić sprzedającemu koszty poniesionej wysyłki.

Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta tj. spódniczki i sukienki tiulowe na wymiar.

Zwrot pieniędzy następuje na rachunek bankowy klienta wskazany w pisemnym oświadczeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Jeżeli płatność nastąpiła kartą płatniczą, zwrot należności nastąpi bezpośrednio na kartę.

W przypadku zwrotu zamówionego towaru wysłanego opcją darmową (zamówienie powyżej 500 PLN) Sklep zastrzega sobie prawodo naliczenia kosztów wysyłki towarów do klienta, jeżeli wartość zwracanych towarów obniży wartość zamówienia do kwoty niższej niż 500 PLN.