Kategorie


Dane osobowe przekazywane przez kupujących na stronie sklepu www.piccolino-sklep.pl (zwanego dalej „Sklepem”) są przetwarzane przez Piccolino - Joanna Śpiewak, ul. Sympatyczna 20/10, 80-176 Gdańsk, NIP 5932165920, Regon 221825301 w celu realizacji zamówienia.

 

Dane, które są potrzebne do identyfikacji to imię i nazwisko składającego zamówienie lub nazwa firmy, adres dostawy, adres email i/lub telefon kontaktowy, zaś w przypadku płatników VAT dodatkowo numer NIP oraz dane adresowe, które powinny znaleźć się na fakturze. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi złożenie zamówienia w Sklepie.

Dane osobowe klientów są poufne i nie są przekazywane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Po zarejestrowaniu się na stronie Sklepu i zalogowaniu się do swojego indywidualnego konta, każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Na koncie Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu jest możliwość cofnięcia każdej z wyrażonych zgód (np. newsletter) na przetwarzanie danych.

Dane klienta zostaną też udostępnione na jego prośbę zawartą w emailu wysłanym do Sklepu w przypadku, gdy klient nie ma założonego indywidualnego konta w sklepie.

Dane dotyczące numeru karty płatniczej klientów nie są znane firmie Piccolino- Joanna Śpiewak. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU i PayPal.

Cały sklep jest zabezpieczony przez certyfikat uwierzytelniania TLS. Mechanizm ten jest ustandaryzowanym zestawem algorytmów technik i schematów szyfrujących. Dzięki temu zakupy w naszym sklepie są bezpieczne dla klientów.

Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) pod numerem księgi 157049.

Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:0000268796, NIP:  527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Klientów sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Klienta Sklepu opinii na temat transakcji dokonywanej w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Klientów w rezultacie otrzymania ankiet.

Klient dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie w poprzednim punkcie.

Firma Piccolino-Joanna Śpiewak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.